Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi altıncı cüz

De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Ve ben sadece açık bir uyarıcım. Herkese, yaptığı amellerine göre dereceler verilecektir. Herkese, yaptığı amelin karşılığı tam verilecek ve haksızlık edilmeyecektir. Ulu’l Azm peygamberler nasıl sabrettiyse sen de öyle sabret! İnkârcıların azaba uğraması...
Kuranı tanıyalım (26) Yirmi altıncı cüz 1. Bu cüzde Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf Sûreleri ve Zariyat Sûresinden otuz âyet bulunmaktadır.  Ahkaf Sûresi  2. Ahkaf, kum tepeleri demektir. Âd kavminin yaşadığı kumul bölgenin ismidir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 3. 1-14 ayetler arasında Kuran’ın Allah tarafından indirilmiş bir...