Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi beşinci cüzden ayetler

İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ama başına bir musibet gelince de uzun uzun dua eder. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki: Ben, Allah’ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi....