Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi dokuzuncu cüz

O gün derler ki: “Dünyadayken dinleseydik ve aklımızı kullansaydık bugün cehennemlik olmazdık.” Suçlarını itiraf ederler. O alevli ateşe girenler rahmetten uzak kalırlar! Nun! Kaleme ve kalemin yazdığı satırlara yemin olsun ki, rabbinin nimeti sayesinde sen mecnun değilsin! Senin için minnetsiz bir ecir vardır. Zira sen yüce bir ahlak üzerinesin! Kimin...
Kuranı tanıyalım (29) Yirmi dokuzuncu cüz  1. Bu cüzde Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat Sûreleri yer almaktadır. İnsan Sûresi Medine’de diğerleri Mekke’de nazil olmuştur. Mülk Sûresi  2. Yönetim demektir. Tüm canlıların ve cansızların idaresi Allah’a aittir. Ahiret hayatı ve Allah teâlânın varlığının delillerinden...