Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi sekizinci cüz

Kocası hakkında seninle tartışan ve derdini Allah’a arz eden kadının konuşmasını Allah duydu. Allah sizlerin diyalogunu dinliyordu. Zira Allah işitendir, bilendir. O Yahudiler, sizinle ancak surlarla çevrili şehirlerden veya duvarların ardından savaşabilirler. Onların kendi aralarındaki çekişmeleri çok büyüktür. Sen onları birlik zannedersin; ama kalpleri darmadağınıktır. Bunun sebebi şudur: Onlar akletmeyen...
Kuranı tanıyalım (28) Yirmi sekizinci cüz  1. Bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Teğabun, Talak ve Tahrim Sûreleri yer almaktadır. Bu cüzdeki sûrelerin tamamı medine’de nazil olmuştur. Mücadele Sûresi  2. Zihar konusunda hazreti peygamberle konuşan konuşan bir kadının durumu üzerine nazil olmuştur. Cahiliye döneminde bazı erkekler eşlerine Zihar...