Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirminci cüz

Kuranı tanıyalım  Yirminci cüz  1. Bu cüzde Neml Sûresinin 56-93 ayetleri, Kasas Sûresinin tamamı ile Ankebut Sûresinin 45 ayeti yer almaktadır.  NEML SÛRESİ  2. 54-58 ayetler arasında Hazreti Lut’un helak edilen kavminden bahsedilir. Bu iğrenç halk Hazreti Lut’u iffetli olmakla suçlayıp şehri terk etmelerini istediler. Onur yürüyüşü adı altında sokaklarda...