Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

bulaşık

“Gerçekten size Allah’tan bir aydınlık ve apaçık bir kitap geldi. Allah; kendi rızasını arayan kimseyi, o kitapla kurtuluş yollarına götürür ve – Allah’ın izniyle- Kuran onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır, dosdoğru yola iletir.” Maide Suresi 15, 16 Evet, bulaşık makinesinde turşu yapma imkanı da var. Ama kimse bulaşıkları elde yıkayıp bulaşık...