Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yedinci Cüz

Kuranı tanıyalım  Yedinci Cüz 1. Yedinci cüzde Maide Suresi 83-120 ayetler ile Enam Suresi 1-110 ayetleri vardır.  2. Maide 89. âyette yemin kefareti yer almaktadır. 3. 90-91 ayetlerinde ise içki yasağının dördüncü ve son aşaması yer alır. Bu ayetle içki tüm vakitlerde yasaklanmıştır. 4. 94-96 ayetler arasında avcılık ile ilgili...