Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yedinci Cüz

Yedinci Cüz

Kuranı tanıyalım 

Yedinci Cüz

1. Yedinci cüzde Maide Suresi 83-120 ayetler ile Enam Suresi 1-110 ayetleri vardır. 
2. Maide 89. âyette yemin kefareti yer almaktadır.
3. 90-91 ayetlerinde ise içki yasağının dördüncü ve son aşaması yer alır. Bu ayetle içki tüm vakitlerde yasaklanmıştır.
4. 94-96 ayetler arasında avcılık ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir.
5. 105-108 ayetler arasında şahitlikle ilgili bazı meseleler anlatılmıştır.
6. 109 – 120 ayetler arasında ise surenin ismi olan Maide olayı anlatılır. Hazreti İsa’nın Allahın izniyle bazı harikulade işler yaptığı, havarilerin Hazreti İsa’dan gökten kurulu bir sofra istemeleri ve Allah teâlânın hazreti İsa’yı hesaba çekmesi bu ayetler arasında anlatılır ve sure biter.

Enam Suresi 

7. Enam kurbanda kesilmesi caiz olan koyun keçi, sığır ve deve cinsine verilen bir isimdir.
8. Sure tevhid inancına vurgu yapmakta ve putların şefaat edemeyeceği vurgulanmaktadır.
9. 1-73 ayetler arasında mekkelilerin peygamberliğe itirazları ret edilir ve peygambere kendisinden önce başka peygamberlerin de geldiğini söylemesi emredilir. Yine ahiret hayatı ile ilgili itirazlarına cevap verilir ve putların Allahın yardımcıları olmadıkları kesin bir ifadeyle vurgulanır.
10. 1-73 ayetler arasında yapılan itirazları daha iyi görmek için yirmi dört defa “de ki” ayetlerini incelemekte fayda vardır. Zira her “de ki” ayetinde bir itiraza cevap vardır.
11. 74-81 ayetleri arasında hazreti İbrahim’in akli ilkelerle Allahı nasıl bulduğu anlatılır.
12. 82-90 ayetler arasında ise peygamberlerden söz eder ve Kuranda ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesi bu ayetlerde ismen geçer.
13. 91-94 ayetler arasında Allah’ı hakkıyla bilmemekten bahsedilmiştir.
14. 95-103 ayetler arasında Allahın varlığının delilleri anlatılır. Buna rağmen insanların Allahı bırakıp cinlere taptıkları anlatılır.
15. 108. âyette müşriklerin inanç değerlerine hakaret etmenin yasak olduğu anlatılır.
16. 109-110 ayetlerde ise ayet/mucize gelirse iman edeceğine söz verip de sözünde durmayana verilecek cezadan bahsedilir ve cüz biter.

Not: Yazan Murat Padak 
Şanlıurfa İbrahim Halilullah Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 

Ticari amaçlar dışında kitapçık olarak çoğaltılmasına izin veriyorum. Ancak ticari amaçla basılmasına asla müsaade etmiyorum.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz