Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Hud

Allah teâlâ kullarına kimi zaman olağanüstü haller verir. Mucize verir, keramet verir… Ancak mucize ve keramet olağan dışı durumlar içindir. Allah istediği zaman bunlar gerçekleşir. Deniz ikiye ayrıldı ama Musa’nın asası ile denize vurmasıyla. Yerden şifalı bir su çıkar ama Eyyup peygamber ayaklarını vere vurmasıyla. Fiili dua ile dil ile...
Dünyaya bakış açısı tamamen menfaat üzerine olan insanlar var. Tüm teklifleri ekonomik olarak değerlendirir. Siz ona misafir olmak istersiniz, ne kadar masraf gideceğinin kaygısını yaşar. Misafirliğe çağırırsınız ne kadar yol parası gideceğini hesaplar. Gezi dersiniz, parasını düşünür. Zekât dersiniz, bir sürü bahane bulur. İnfak, sadaka dersiniz, herkes hakkına razı olmalı...
İnsanlarla olan münasebetin nötr olunca sıkıntı olmaz. Kimsenin yanlışına yanlış demezsen, kimsenin günahına karşımazsan, kimsenin haramına ve helaline karşımazsan sen iyi insansın, sen iyi bir hocasın, sen iyi bir vaizsindir. Ama milletin hatasını düzeltme işine girince bu sefer de senden kötüsü yoktur. Salih peygamber daha tebliğ ile görevlendirilmeden önce Semud şehrinde...
İlahi bir uyarı.. İlahi uyarılarda yanılma payı yoktur. Bu ateş sizi de sarar, size de dokunur diyorsa bu, sosyolojik bir tespit değil, ilahi bir yasadır. Hiçbir milletin zalimine fırsat verme. Zalime yakın durma. Ona destek çıkma. Ona silah tedarik etme. Ona ateş verme. Ona güç verme. Ona arka çıkma. Ona...