Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Müddessir Suresi 2

Peygamber efendimize gelen bu emir önemlidir. Dinimiz tebliğ dinidir. Uyarma ve sakındırma, nasihat ve tavsiye dinidir. Bir taraftan temsil diğer taraftan da tebliğ dinidir. Peygamber efendimiz iyi bir davetçi ve tebliğciydi. Peygamber efendimize tebliğ görevi kırk yaşından itibaren verildi. Peygamber efendimiz de değişik yerlere gönderdiği tebliğcilerde liyakatı esas tutmuştur. Cafer,...