Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

​İslam hangi alanlara müdahale eder?

​İslam hangi alanlara müdahale eder?

İslam, insanın dünya ahiret saadetini kazandırmak için gelmiş ilahî bir sistemdir. Bu sistem, hayatın her alanında söz sahibidir. İslam, evlilik hayatından ekonomik hayata, ticaret hayatından sağlığa, sanattan siyasete, iç ilişkilerden dış ilişkilere, doğumdan ölüme kadarki her zamana ve zemine müdahale eden bir sistemdir. İslam’ın sadece ibadet yönünü alan ama ekonomi yönünü almayan kimse İslam’ı eksik yaşamış sayılır. Ya da İslam’ın ahlak yönünü alan ama cihat yönünü ihmal eden kişi İslam’ı eksik anlamıştır. Evlilik hayatına İslam’ı dahil eden ama ticaretinde İslam’a aykırı işler yapan kişi de İslam’ı eksik anlamıştır. İslam, tam kurulum gerektiren bir programdır. Eğer program eksik yüklenirse ya ses sisteminde ya görüntü sisteminde ya renk ayarlarında hata çıkar. İslam programını eksik yükleyen kişinin hayat programında da eksiklikler hep olacaktır. Şimdi Kur’ân’dan bazı ayetlerden örnekler vereceğiz. Bu ayetlerde yüce Rabbimiz hayatın her alanına dair emir, yasak ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Göreceğiz ki, İslam değil sadece aile hayatımıza; kaşımıza, gözümüze, dilimize dahi karışıyor. Bu din sadece inançtan ya da kul ile Allah arasındaki duygusal bir bağdan ibaret değildir.

 1. “Sesini kısarak konuş”diyen İslam, sesimize ayar vermektedir. (Lokman 31/19.)
 2. Hem erkeklere hem kadınlara hitaben“gözlerini (harama) kıs”diyen İslam, gözümüze de karışmaktadır. Kime bakacağımıza ve kime bakmayacağımıza karışmaktadır. (Nur 24/30-31.)
 3. “Şımarık bir şekilde yürüme”diyen İslam, yürüme şeklimize çeki düzen vermemizi istemektedir. Yürüyüşümüz dahi İslam’ın kontrolü altındadır. (İsrâ 17/37 ve Lokman 31/18.)
 4. “Kimsenin sözlerini gizli dinlemek suretiyle casusluk yapma”diyen İslam, başkalarının mahremiyetine, özeline, özel alanına dikkat etmemizi, kimseyi bu konuda taciz ve rahatsız etmememizi istemektedir. (Hucurât 49/12.)
 5. “Kaş, göz ve dil ile kimseyi incitme”diyen İslam, kaşımıza, gözümüze ve dilimize müdahale etmektedir. Bu organlarımızla bile kimseyi küçük görme ve rahatsız etme hakkına sahip değiliz. (Hümeze 1.)
 6. “Yemede ve içmede israf etme” diyen İslam ne kadar yiyeceğimize ve ne kadar içeceğimize dahi karışmaktadır. Buna yemek pişirirken israfa kaçacak kadar pişirmek de yemeği aşırıya gidecek kadar yemek de dahildir. Zira israf, aşırıya gitmek demektir. Yemekten kaynaklı obezite İslam’ın bu emrini ihlal etmenin bir sonucudur. (A’râf 7/31.)
 7. “İnsanlarla güzel konuş”diyen İslam, nezaket üslubuna müdahale etmek ve diğer insanlarla konuşma ilişkilerine karışmaktadır. (Bakara 2/83)
 8. “Ölçü ve tartıyı adaletli yapın”diyen İslam, terazine ve kantarına karışmaktadır. İslam, tacirin elindeki teraziye dahi karışır. (İsrâ 17/35.)
 9. Temiz ve helal olanı yiyin”diyen İslam, neyi yiyeceğine ve neyi yemeyeceğine karışır. Bazı yiyecekleri yasaklar ve diğerlerini serbest bırakır. İslam’da sınırsız yiyecek ve içecek çeşitliliği yoktur. (Bakara 2/168.)
 10. “Bilgiyi araştır”diyen İslam, bilgi kirliliğine ve bilginin kaynağına müdahale eder. Bilgiyi teyit etmeni ister. Asılsız bilgilere, kaynağı olmayan haberlere ve şayialara karşı çıkar. İslam, sahih bilgiye davet eder. (İsrâ 36. Hucurât 49/6.)
 11. “Sabah namazı kıl”diyen İslam, uykuna müdahale eder. Seni herkesin uyuduğu bir zamanda uyandırır. Uykunun en güzel yanında kaldırır ve uykuna bile karışır. (İsrâ 17/78.)
 12. “Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, fitne çıkarmayacaksın”diyen İslam, toplum kurallarına uymayanlara müdahale eder. İslam, güvenli bir toplum inşa etmeyi amaçlayan bir sistemdir. Böyle bir toplumun ise hırsızlık gibi, fitne, kargaşa ve cinayet gibi suçlardan arınmış olması gerekir. İslam bu amacı gerçekleştirmek için sıkı tedbirler alır ve bu tedbirlere uymayanlara ağır cezalar verir. (Maide 5/38. Bakara 2/217)
 13. “Elbiseni temiz tut”diyen İslam, temizliğine müdahale eder. Kılık kıyafetine karışır. Kirli olmana ve toplum içinde kirli olmana izin vermez. (Müddessir 74/4.)
 14. “Cimri olma”diyen İslam, mal ahlakına müdahale eder. (İsrâ 17/29.)
 15. “Zekât ver”diyen İslam, parana ve mal varlığına müdahale eder. Toplumsal sorumluluk yükler. (Bakara 2/43)
 16. “Örtüneceksin, iffetli olacaksın”diyen İslam, kadının giyim kuşamına müdahale eder. (Ahzab 33/59.)
 17. “Oku”diyen İslam, cehalete savaş açar. Bilenlerin, bilmeyenlerden üstün olduğunu söyleyerek ilme ve bilime teşvik eder. (Alak 96/1. Zümer 39/9.)
 18. “İçinizden iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun”diyen İslam, dernek, vakıf ve STK gibi kurumlar kurmayı emreder. (Âl-i İmrân 3/104.)
 19. “Cihat et”diyen İslam, hayat hakkına ve sivil hayata müdahale eder. (Hac 22/78.)

Bununla ilgili örnekler çoktur. İslam’ın müdahale alanı elbette bunlarla sınırlı değildir. İslam tam teslimiyettir. İslam hayatın tüm alanlarını kuşatan bir sistemdir. Boş bıraktığı bir alan yoktur.

Murat Padak

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz