Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Evlilikle ilgili bazı ayet ve hadisler

Evlilikle ilgili bazı ayet ve hadisler

Kuran ve Sünnette evlilik konusu en önemli konuların başında gelir. Kuranda en detaylı anlatılan konuların başında evlilik konusu gelmekte ve yüzlerce ayet sadece bu konudan bahsetmektedir. Teferruatına kadar anlatılan bir konu Kuran’da yer aldığına göre o konu hakikaten önemli bir konudur. Kuran’da evlilik ve evlilikle ilgili bazı konular şunlardır: Nişan, evlilik, mehir, evlenilmesi yasak olan kadınlar, evlenilmesi tavsiye edilen kadın ve erkekler, zihar, hul’, talak ve türleri, îla, iddet ve diğerleri…

Evlilikle ilgili ayetler

Ey insanlar, sizi tek bir bedenden yaratan rabbinize karşı gelmekten korkun! O tek bedenden onun eşini de yarattı ve onlardan birçok erkekler ve kadınlar yeryüzüne dağıttı.[1]

O ki çiftleri yarattı; erkeği ve kadını.[2]

İçinizden bekâr olanları ve bir de köle ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakirlerse Allah onları kendi fazlı keremiyle zengin yapacaktır.[3]

Evlenmeye imkânı olmayanlar da Allah onları fazlı keremiyle zengin edinceye kadar iffetli olmanın yollarını arasınlar.[4]

O ki, sizi tek bir nefisten yarattı. Onunla sükûnete ersin diye ondan bir eş de yarattı.[5]

Eşleriniz sizin için birer elbisedir. Siz de onlar için birer elbisesiniz.[6]

Senden önce birçok peygamber gönderdik. Onlar için de eşler ve zürriyetler kıldık.[7]

Allah’ın varlığının delillerinden biri de kendileriyle sükûnet bulasınız diye sizlerden eşlerinizi yaratmasıdır. Aranıza sevgi ve acıma koydu.[8]

O kadınlara tariz yoluyla evlilik teklifinde bulunmanızda ya da içinizde onlarla evlenmeyi geçirmenizde bir günah yoktur. Onlara bunu açıklayacağınızı Allah biliyor. Meşru sözler konuşmak dışında sakın onlarla gizli buluşmalar yapmayın![9]

Sizin onların üzerinde maruf haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Ancak erkeklerin bir derece üstünlükleri vardır.[10]

Eşlerinizle iyi geçinin! Eğer onlardan hoşnut olmadığınız bir şey görürseniz belki de siz bir şeyden hoşnut olmazsınız ama Allah onda birçok hayır var etmiştir.[11]

Boşama hakkınız iki defadır. Sonrasında ya güzelce tutarsınız ya da güzellikle salıverirsiniz![12]

Ey iman edenler mümin kadınlarla nikâh kıydıktan sonra onlarla birlikte olmadan önce boşama yaparsanız, onların iddet beklemelerine gerek yoktur.[13]

Herkes gücünün yettiği kadar ailesinin nafakasını karşılasın.[14]

Eğer kadınlarınız size itaat ediyorsa onların aleyhine yollar aramayın![15]

Eğer bir kadın, kocasının serserilik yapmasından endişe duyar ya da kocasının kendisinden yüz çevirdiğini düşünürse o takdirde aralarında sulh/uzlaşı yapmak için hakem heyetine gitmelerinde bir günah yoktur. Sulh hayırlıdır.[16]

Eğer eşlerin aralarının açılmasından endişe duyarsanız erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem onlara tayin edin. Eğer onlar ıslah olmak/ıslah etmek isterlerse Allah da bunu muvaffak kılar.[17]

Babanın, çocukların ve annelerinin rızkını örfe uygun bir şekilde temin etmesi gerekir.[18]

Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun![19]

(Ey mümin erkekler!) İman edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin! İman etmiş bir cariye evlilik bakımından müşrik bir kadından daha hayırlıdır. O müşrik kadının güzelliği hoşunuza gitse bile!

(Ey mümin kadınlar) İman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlenmeyin! İman etmiş bir köle evlilik bakımından müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. O müşrik erkeğin yakışıklığı hoşunuza gitse bile![20]

Kadınların mehirlerini canı gönülden, içtenlikle verin. Eğer mehirlerini kendi rızalarıyla size bağışlarlarsa onu afiyetle harcayabilirsiniz![21]

Eğer eşinizi bırakıp yerine başkasını almayı dilerseniz ve mehir olarak da bir yük ağırlığında altın vermiş olsanız bile ondan bir miktarını bile almaya çalışmayın![22]

Evlilikle ilgili bazı hadisler

Evlenmek benim sünnetlerimden biridir. Herkim benim sünnetimle amel etmezse o benimle birlikte değildir.[23]

Kadınlara güzel bir şekilde muamele edin. Zira kadın kaburgadan yaratıldı. Kaburganın en eğri yeri en üstüdür. Eğer bu kemiği düzeltmeye çalışırsan onu kırarsın. Onu kendi haline de bırakırsan eğriliği gittikçe artar. Yani kadınlara güzel bir şekilde muamele edin.[24]

Kadınlar dört şeyden dolayı evlenmek için istenir: Zenginliği için, soyu için, güzelliği için ve dindarlığı için. Sen dindar olan kadını seç ki, ellerin bereket görsün![25]

Allah Teâlâ bir kimseye saliha bir hanım bahşederse, ona dininin yarısını koruma konusunda yardım etmiştir. Diğer yarısı konusunda da Allah’tan korksun.[26]

Evleniniz! Zira kadın, rızkıyla gelir.[27]

Size en değerli hazineyi haber vereyim mi? Saliha kadındır. Eşi ona baktı zaman ona sevinç verir. Ona bir görev verdiği zaman yerine getirir. Ondan ayrı kaldığı zamanlarda ise iffetini korur.[28]

Evlenmeye gücü yetenleriniz evlensin! Zira evlilik gözü korur, iffeti korur.[29]

[1] Nisa Suresi 1

[2] Necm Suresi 45

[3] Nur Suresi 32

[4] Nur Suresi 33

[5] Araf Suresi 189

[6] Bakara Suresi 187

[7] Rad Suresi 38

[8] Rum Suresi 21

[9] Bakara Suresi 235

[10] Bakara Suresi 228

[11] Nisa Suresi 19

[12] Bakara Suresi 229

[13] Ahzab Suresi 49

[14] Talak Suresi 6

[15] Nisa Suresi 34

[16] Nisa Suresi 128

[17] Nisa Suresi 35

[18] Bakara Suresi 233

[19] Tahrim Suresi 6

[20] Bakara Suresi 221

[21] Nisa Suresi 4

[22] Nisa Suresi 20

[23] İbni Mace 1846

[24] Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebû Davud, İbni Mace

[25] Buhari, Müslim, Ebû Davud

[26] Müstedrek 2607. Sahih bir hadistir.

[27] Müstedrek 2605. Hadis Sahihtir.

[28] Müstedrek 1418. Hadis Sahihtir.

[29] Buhari, Müslim, Tirmizi vd.

Murat Padak

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz