Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On Birinci Cüz

On Birinci Cüz

Kuranı tanıyalım 

On Birinci Cüz

1. Tevbe Sûresi 94. ayetle başlar Hud Sûresi 5. ayetle biter.

2. Tevbe Sûresi yoğunlukla münafıkların iç yüzünden ve davranışlarından bahseder. Sûre münafıkların ve Müminlerin davranışlarını sürekli karşılaştırmalı olarak aktarır.

3. Münafıkların sürekli mazeret uydurdukları, (tevbe 94) Allah’ın adına yemin etmekten kaçınmadıkları (tevbe 95), münafıkların çok gizli hareket ettikleri için tanınmadıkları (tevbe 101), münafıkların Mescid yani dini müessese açmaktan da uzak kalmadıkları, açılışına peygamber efendimiz gibi dini referansı olan kimseleri çağırdıkları (tevbe 107-110), Kuran nazil olduğu, okunduğu zaman münafıkların iğrenç yüzlerinin arttıkça arttığı (tevbe 125) ayetlerinde vurgulanır.

4. 104, 112, 117, 118 ayetlerinde tevbe vurgusu yapılır. Zaten Sûrenin isminin tevbe olmasının nedeni Sûre içinde bir çok ayetin tevbeden bahsediyor olmasıdır.

5. 117 – 118. ayetler Tebuk gazvesinden geri kalan ve mazeret sunmak yerine tevbe eden üç sahabenin durumundan bahseder.

6. 111. âyette Allah teâlânın müminlerden cennet karşılığında onların can ve mallarını satın alması anlatılır.

7. 128 – 129. âyetlerde peygamber efendimizin müminlere karşı ne kadar şefkat ve merhamet sahibi olduğu vurgulanır ve Sûre bu şekilde biter.

Yunus Sûresi 

8. Yunus peygamberin kavmi toplu olarak iman eden tek halktır. Sûrede bununla ilgili iki âyet geçmektedir. Sûrenin ana konusu tevhiddir. Tevhidin de yeniden yaratılış kısmı vurgulanmıştır.

9. 75-93. ayetler arasında hazreti Musa’dan ve iman etmeyen firavundan ve onun bedeninin denizden kurtarılıp ibret olarak teşhir edileceği anlatılır.

10. Sûre içinde insanın bazı garip davranışları anlatılır. Peygamberin insan ırkından olmasını benimsememeleri ( 2), hayrı istemekte acele ettikleri gibi şerri de istemeleri (11), başları derde düşünce Allah’tan yardım istedikleri ama dertlerini Allah giderince başka şeyleri Allah’a ortak koşmaları (12, 21, 22, 23 ve 107) gibi konular bu Sûrede geçmektedir.

11. İnançsızların Kuranın içeriğini beğenmeyince peygamber efendimizden bunu değiştirmelerini talep etmeleri de 15-17 ayetler arasında gündeme getirilmiştir.

12. 37-41. ayetler arasında Kuranın insan tarafından uydurulan bir kitap olmadığı, Allah’tan gelen ilahi sözler olduğu, eğer beşeri bir kitap ise aynısını yapmaları istenmektedir.

13. 62-64 ayetleri arasında Allah’ın velayetini kabul edenlere bir hüzün ve korkunun olmadığı vurgulanır.

14. 107. âyette Allah’tan gelen bir iyiliği kimsenin engelleyemeyeceğini, ondan gelen bir sıkıntıyı ise o istemedikçe kimsenin kaldıramayacağı özellikle vurgulanır.

15. Sûre baştan sona tevhid vurgusu yapar ve Allah’ın hükmü gelinceye kadar sabretmek gerektiği vurgusu yapılarak biter.

Hud Sûresi 

16. On birinci cüzde sadece beş âyeti geçmektedir. Sûrenin ana konusu tevhiddir. Bir çok peygamber kıssası bu Sûrede geçmektedir.

Not: Yazan Murat Padak 
Şanlıurfa İbrahim Halilullah Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi 

Ticari amaçlar dışında kitapçık olarak çoğaltılmasına izin veriyorum. Ancak ticari amaçla basılmasına asla müsaade etmiyorum.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz