Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi birinci cüzden on ayet

Yirmi birinci cüzden on ayet
  1. Sen daha önceden bir kitaptan okumuş değildin ve onu elinle yazmış da değildin! Öyle olsaydı, Kur’an’ı geçersiz kılmak isteyenler bundan şüphe duyarlardı.[1]
  2. Kendi rızkını temin edemeyen o kadar canlı var ki, Allah onların da sizin de rızkınızı vermektedir. O, işitendir ve bilendir.[2]
  3. Onlar (kâfirler) dünya hayatının sadece görünen kısmını bilirler. Hâlbuki ahiretten de gafildirler, habersizdirler.[3]
  4. Sen şirkten arınmış (Hanif) bir şekilde yüzünü dine; Allah’ın insanları fıtrat üzerine yarattığı dine çevir! Allah’ın yaratmasında değişiklik yoktur.[4] Dosdoğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.[5]
  5. Allah’ın rahmetinin (yağmurun) etkilerine bir bak! Ölü bir haldeyken yeryüzünü nasıl da diriltiyor! Allah, işte bu şekilde ölüleri diriltecektir. O her şeyin üzerine kâdirdir.[6]
  6. İşte bunlar (gökler, yer ve arasındakiler) Allah’ın yarattıklarıdır. Allah’tan başkası ne yarattı, bana gösterin! Bilakis zalimler apaçık bir dalalet içindedir.[7]
  7. Eğer anne baban, bilmediğin bir hususta bana şirk koşman için sana baskı yaparlarsa onlara itaat etme! Ama dünyada da onlarla iyi geçin! Bana yönelen kimselerin yolunu takip et. Sonunda dönüşünüz banadır. Ben size yaptıklarınızı haber vereceğim.[8]
  8. De ki: Hüküm gününde (ahirette) kâfirlerin iman etmeleri onlara fayda vermeyecek ve onlara bakılmayacaktır! Sen onlardan yüz çevir! Sen de bekle! Zira onlar da bekliyorlar![9]
  9. Ey peygamber, Allah’tan kork! Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.[10]
  10. Müminlerden öyle kimseler vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan bazısı bu uğurda canını verdi, bazısı da beklemektedir. Bunlar ahitlerini hiç bozmadılar.[11]

Murat PADAK

[1] Ankebut 48

[2] Ankebut 60

[3] Rum 7

[4] Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Allah’ın yarattığını değiştirecek de yoktur. (Maverdî Tefsiri)

[5] Rum 20

[6] Rum 50

[7] Lokman 11

[8] Lokman 15

[9] Secde 30

[10] Ahzab 1

[11] Ahzab 23

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz