Murat Padak Hocanın Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz! 24 Kasım 2020

"Hadis" ile Etiketlenen Konular

Hadisler hakkında bilinmesi gereken zaruri bilgiler

1. Hadisler ilk defa Buhari (Vefatı hicri 256) tarafından yazıya geçirilmemiştir. Buhari’den önce yazılı olup günümüze ulaşan bir çok hadis kitabı vardır. 2. Peygamber efendimiz hadis yazmayı yasakladı, diyorlar. Peygamber efendimiz hayatta iken sünneti yaşayarak gösteriyordu. İlk dönemlerde kendi sözleri ve Kuran birbirine karışmasın diye yazmayın demişse de sonra yazılmasına...

Hadislerin Kur’an’a arz edilmesi

Hadisleri Kuran’a arz etmek gerekir deyip birçok hadisi inkâr edenler. Günümüzde en popüler hadis inkârcılığı örneğidir. Bu kimseler görünürde veya konuşmalarında açıktan açığa hadis inkârında bulunmazlar. Ancak ikide bir gündeme getirdikleri hadislerin Kuran’a arz edilmesi söylemiyle istedikleri hadisi inkâr ederler. Bunu yaparken de: “Ben inkâr etmedim. Kuran’a arz ettim. Uydurma...

İçler Acısı İlmi Hayatımızdan Bir Kesit

SONUNA KADAR OKUYALIM… İÇLER ACISI İLMİ HAYATIMIZDAN BİR KESİT.. -Hadis kitapları neler? -Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvud, Nesaî, İbni Mace.. -Güzel.. Sünen ne demek? -Ahkam hadislerini içeren hadis kitaplarıdır. – Güzel.. Alar Rical hadis kitabı ne demektir? Bir tane isim ver? -Şahıs isimlerine göre, Sahabe veya ravi isimlerine göre dizayn...

Hadisi Hadis ile inkar etmek!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlerine, fiillerine, takrirlerine ve fiziki-ahlaki yönüne değinen her türlü söze Hadis denir. Hadis kelimesi günlük hayatta kullanılan “söz, konuşma ve yeni” anlamında kullanılırken daha sonra ıstılah haline gelmiştir. Kuran’ı Kerim’de “Hadis” kelimesi geçmekte olup sözlük anlamında kullanılmıştır.  ولا يكتمون الله حديثا “Onlar Allah’tan hiçbir sözü...